Start

Miejskie eliminacje turnieju ,,Młodzież zapobiega pożarom” 2024

  W dniu 28 lutego 2024 w remizie OSP Zastawie odbyły się miejskie eliminacje 46 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Do konkursu przystąpili uczniowie z PSP Nr 1, PSP Nr 4 oraz PSP Nr 5 w Krasnymstawie w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-4 i 5-8. Eliminacje przeprowadziło jury złożone z przedstawicieli szkół oraz Komendanta Straży Miejskiej. Na potrzeby eliminacji pomieszczenia udostępnili druhowie OSP Zastawie, którzy również zajęli się transportem uczestników. Po ocenie wiedzy spośród  sześciu uczestników do etapu powiatowego zakwalifikowano dwie osoby, po jednym zwycięzcy z każdej grupy wiekowej. Na koniec, po sprawdzeniu wyników, wszystkim uczestnikom konkursu Komendant Straży Miejskiej wręczył dyplomy i upominki, a zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Krasnegostawu.

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska