Informacja o wykroczeniu

Podczas wykonywania czynności na terenie Miasta Krasnystaw, w przypadku stwierdzenia wykroczenia popełnionego pod nieobecność sprawcy, strażnik jest obowiązany pozostawić w widocznym miejscu INFORMACJĘ O WYKROCZENIU. Jest to informacja o popełnionym wykroczeniu oraz  sposobie załatwienia i dotyczy:

  1. Ogólnego opisu wykroczenia           (podstawa prawna,  miejsce i czas jego popełnienia)
  2. Sposobu dalszego  postępowania     (gdzie i do kiedy należy sprawę wyjaśnić).

Uwaga!

Informacja  nie jest równoznaczna z  nałożeniem mandatu karnego.
Jednak jeżeli sprawca unika kontaktu w wyznaczonym terminie pociąga to za sobą konieczność uruchomienia procedury postępowania w sprawach o wykroczenia, co w dalszej kolejności może zakończyć się  skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska