Start

Współpraca ze schroniskiem 2022

 

 

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE

         W roku kalendarzowym 2022 usługę odłowu bezdomnych psów z terenu Miasta Krasnystaw na podstawie zawartej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić będzie:

     „Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100 Lubartów”.

 

Odłowy prowadzone będą na wniosek oraz pod nadzorem Straży Miejskiej:

 

1.      Odławianie bezdomnych psów schronisko będzie prowadziło jako działanie stałe.

 

2.      Odławianiu podlegać będą psy bezdomne, po przyjęciu zgłoszenia oraz sprawdzaniu jego zasadności przez Straż Miejską.

 

3.      Odławianiu interwencyjnemu podlegać będą psy bezdomne powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, wskazane przez Straż Miejską.

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska