Start

Dzikie wysypiska śmieci

            Dnia 17.03.2022r. pracownicy Centrum Integracji Społecznej we współpracy ze Strażą Miejską uprzątnęli zlokalizowane wcześniej dzikie wysypisko śmieci przy ul. Granicznej.

 

Teren wysypiska PRZED UPRZĄTNIĘCIEM :

 

Teren wysypiska PO UPRZĄTNIĘCIU :

 

 

Zanim wyrzucisz śmieci, pamiętaj !!!

 

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska