Start

Działania Straży Miejskiej związane z pomocą uchodźcom.

 

Działania dotyczące sytuacji kryzysowej związanej z napływem uchodźców z Ukrainy:

·         Praca zmianowa   -  codziennie

 

·         Utrzymywanie całodobowego nr telefonu   straży-  604 804 755

 

·         Udział w naradach, spotkaniach, wideokonferencjach,

 

·         Organizowanie miejsc przyjęcia osób na terenie Miasta Krasnystaw – MOSiR, Jednostki OSP, Hotele oraz inne noclegi  z wykorzystaniem własnych środków oraz z materiałów LUW w Lublinie,

 

·         Wykonywanie Decyzji oraz Poleceń Wojewody Lubelskiego,

 

·         Rozplakatowywanie informacji oraz zaleceń,

 

·         Działanie z systemie Zarzadzania Kryzysowego, wykonywanie poleceń oraz wytycznych,

 

·         Przyjmowanie ankiet, rejestracja cudzoziemców, przesyłanie do PCZK,

 

·         Współpraca ze wszystkimi podmiotami w powyższym zakresie,

 

·         Dowóz osób oraz materiałów,

 

·         Udział w zbiórkach,

 

·         Pomoc obywatelom Ukrainy, pomoc mieszkańcom przyjmujących uchodźców,

 

·         Realizacja zadań związanych z ogłoszeniem stopnia alarmowego BRAVO,

 

·         Gospodarowanie materiałami z Magazynu Przeciwpowodziowego,

 

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska