Start

Wścieklizna wśród zwierząt

 

WŚCIEKLIZNA

 

Wścieklizna jest to choroba zakaźna zwalczana z urzędu, na którą mogą zachorować wszystkie ssaki, w tym człowiek.

 

Źródło zakażenia : psy i koty!!!!

 

                                  gryzonie, piżmaki, zajęczaki

 

                                  jeże, kuny, wiewiórki, sarny

 

                                 nietoperze

 

Do zakażenia dochodzi podczas pogryzienia przez chore zwierzę, lub gdy ślina chorego zwierzęcia dostanie się na uszkodzoną skórę lub błonę śluzową (skaleczenie, zadrapanie).

 

Obowiązek właściciela psów:

 

Art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421)

 

1.     Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

 

2.     Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

 

3.     Szczepienia psów dokonuje lekarz weterynarii.

 

4.     Właściciel zaszczepionego psa otrzymuje zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu oraz o dacie kolejnego szczepienia.

 

KARA: art. 85 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421)

 

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska