Start

Sprawozdanie za rok 2020

     W dniu 22 czerwca 2021 roku podczas obrad XXX Sesji Rady Miasta Krasnystaw, Komendant Straży Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2020.

Powyższe sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę Miasta. Tradycyjnie corocznie radni miejscy pozytywnie oceniają pracę strażników na terenie Krasnegostawu.

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska