Start

Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze

     10 czerwca 2021r. na terenie powiatu krasnostawskiego odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem "Krasnystaw 2021". W ćwiczeniach brał udział Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego reprezentowany przez Panią Sekretarz Miasta Krasnystaw- Renatę Stangryciuk oraz Straż Miejską. Celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych. Podczas ćwiczeń sprawdzano: funkcjonowanie służby dyżurnej stanowisk kierowania, procedury alarmowania sił i środków, doskonalenie przemieszczania znacznych sił i środków, organizację i techniki działań ratowniczych na obszarach wodnych, organizację łączności, pracę sztabu.

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska