Start

LOKALIZACJA ORAZ LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI

 Dbanie o czystość i porządek naszego miasta to jedno z zadań, jakim zajmuje się Straż Miejska. Patrole straży ujawniają miejsca zanieczyszczone, następnie podejmowane są działania w kierunku usunięcia odpadów.

 

   Jednocześnie Straż Miejska przypomina

 

Nie podrzucaj śmieci !!!

 

Wszelkie odpady po wcześniejszej segregacji można dostarczyć bezpłatnie do punktu SZOK,  umiejscowionego przy ul. Piłsudskiego 54  teren PGK, punkt czynny:

 

                   - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00       - w soboty w godz. 9.00-13.00.

 

            Zgodnie z art.145 Kodeksu Wykroczeń, osoby zanieczyszczające lub zaśmiecające miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, ogród, trawnik, zieleniec podlega karze grzywny do 500złotych albo karze nagany.

 

            W okresie porządków wiosennych Straż Miejska będzie prowadzić partole miejsc wyrzucania śmieci. Sprawcy ujęci na gorącym uczynku muszą liczyć się z nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego.

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska