Start

Monitorowanie rzeki Wieprz w Krasnymstawie

    W dniu 11 lutego w sali sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane przez Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka. Tematem przewodnim spotkania było potencjalne zagrożenie powodziowe na rzece Wieprz w Krasnymstawie. Posiedzenie poprowadził i moderował Komendant Krasnostawskiej Straży Miejskiej Jacek Policha.  

     Celem narady było omówienie procedur awaryjnych oraz zapoznanie się z obecną sytuacją meteorologiczną w naszym mieście. Poszczególni przedstawiciele jednostek przybliżyli dostępne siły oraz środki przewidziane do prowadzenia ewentualnej akcji przeciwpowodziowej. 

      W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb oraz podmiotów właściwych w sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym na naszym terenie, w tym:

 - Komendant Powiatowy Policji,

 - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,

 - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,

 - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 

 

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska