Start

Sople oraz nawisy śnieżne na budynkach

 

Straż Miejska przypomina, że do obowiązków właściciela, administratora, zarządcy nieruchomości należy usuwanie powstałych w wyniku opadów śniegu:

  • Sopli i nawisów śnieżnych na dachach oraz balkonach,
  • Brył, nawisów lodowych i śniegowych.

 

Ponadto zgodnie z art. 72 Kodeksu Wykroczeń miejsce zagrożone upadkiem sopli, lodu lub śniegu powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

,,Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka podlega karze aresztu lub grzywny”.

Uwaga !!!!!!!

 

Prac usuwania sopli oraz śniegu nie wykonuje Państwowa Straż Pożarna.

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska