Start

Dewastacja

           Za pomocą kamer monitoringu zarejestrowano dewastację miasta w nocy 29.06.2020r.

Zniszczone zostały pojemniki na kwiaty usytuowane na  moście w Krasnymstawie oraz kilka pojemników na odpady.

Szkody oszacowano na kwotę około 2500zł.

Przy współpracy z pracownikami Komendy Policji w Krasnymstawie udało się ustalić sprawcę zniszczeń.

Sprawa trafiła do Sądu.

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

imgw 

 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska