Start

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2019

Dnia 17 czerwca br. w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyła się XX sesja Rady Miasta Krasnystaw. W trakcie spotkania między innymi przedstawiono Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Krasnymstawie, które zostało jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane.

→Sprawozdanie 2019 ←

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

imgw 

 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska