Start

Lokalizacja uszkodzeń i zanieczyszczeń

    Dbanie o czystość i porządek naszego miasta to jedno z zadań, jakim zajmuje się Straż Miejska. Podczas codziennych patroli funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonują przeglądów pasów drogowych, studzienek i działek w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania wyglądu i estetyki naszego miasta. Lokalizacje uszkodzeń, nieprawidłowości, braków lub zanieczyszczeń, które mogą powodować zagrożenie w ruchu przekazywane są zarządcom dróg i właścicielom działek w celu podjęcia stosownych działań. Są to między innymi: ubytki w chodnikach i jezdniach, uszkodzenia lub potrzeba wymiany znaków drogowych, brak widoczności spowodowany zarośniętymi pasami drogowymi oraz zanieczyszczone działki. Z lokalizacji zanieczyszczonych nieruchomości Strażnicy Miejscy sporządzają dokumentację fotograficzną oraz notatki służbowe, a następnie ustalany jest stan prawny działki. Po ustaleniu właściciela lub użytkownika  zostaje on  zobowiązany  ustnie lub pisemnie do uporządkowania zaśmieconego miejsca. W przypadku działek komunalnych prace porządkowe zlecane są pracownikom PGK Sp. z o.o.

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

imgw 

 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska