Start

Dezynfekcja Szkół w Krasnymstawie

  W związku z luzowaniem obostrzeń i powrotem dzieci do szkół na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
od 25 maja Straż Miejska wraz z jednostką OSP Krakowskie Przedmieście przeprowadziła dezynfekcję placówek w Krasnymstawie. Ich funkcjonowanie odbywać  się będzie w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

    Odkażaniu poddano w szczególności wejścia, szatnie, ciągi piesze i sale zajęć. Dezynfekcję wykonano środkiem na bazie alkoholu 70%, nieuczulającym i bezzapachowym.

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

imgw 

 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska