Start

Dezynfekcja przedszkoli i żłobka

    W związku z luzowaniem obostrzeń i powrotem dzieci do żłobka i przedszkoli od 6 maja Straż Miejska wraz z jednostką OSP Krakowskie Przedmieście przeprowadziła dezynfekcję placówek w Krasnymstawie. Ich funkcjonowanie odbywać  się będzie w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

    Odkażaniu poddano w szczególności wejścia, szatnie, ciągi piesze, sale zajęć, place zabaw oraz wszelkie pomieszczenia i urządzenia z którymi styczność mają dzieci. Dezynfekcję wykonano środkiem na bazie alkoholu 70%, nieuczulającym i bezzapachowym.

Godziny pracy miejskich placówek oświatowych od dnia 06.05.2020r. :
- Przedszkole nr.1 - godz. 7:00 - 16:00
- Przedszkole nr.4 - godz. 6:00 - 16:00
- Przedszkole nr.5 - godz. 6:30 - 16:00
- Przedszkole nr.6 - godz. 6:30 - 16:30
- Przedszkole nr.8 - godz. 6:00 - 16:00
- Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej nr. 5 - godz. 6:40 - 15:30
- Żłobek Miejski  - godz. 6:00- 16:00

 

   

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

imgw 

 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska