Start

Koperta to przywilej

„Wydaje Ci się, że to takie szczęście korzystać ze specjalnego miejsca parkingowego tuż przy wejściu. Mogę Cię zapewnić, że nie chciałbyś być na moim miejscu. Gdybym mógł, wolałbym zaparkować dalej i  przejść się kilka kroków”. www.niepelnosprawni.info

Pamiętaj kierowco, że „koperta to przywilej”, z którego mają prawo korzystać określone osoby.  Niestety, wciąż o tym zapominamy, dlatego Straż Miejska podczas swojej codziennej służby patrolowej podejmuje interwencje wobec kierowców, którzy łamią przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych. Strażnicy kontrolują także prawidłowość oznakowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Funkcjonariusze współpracują w tej sprawie ze stowarzyszeniami i organizacjami, aby móc wspólnie realizować programy informacyjne i edukacyjne, których celem jest podnoszenie świadomości kierowców dotyczące osób niepełnosprawnych.

 

 

Miejsca parkingowe, z których mają prawo korzystać osoby niepełnosprawne powinny być oznakowane znakiem pionowym D-18a wraz z tabliczką T-29 umieszczoną pod tym znakiem oraz znakiem poziomym P-24 oznaczającym miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

Podmioty uprawnione do parkowania na „kopercie” to:

 • Osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności
 • Kierujący pojazdem przewożący osobę  z ograniczoną  sprawnością ruchową
 • Pracownicy placówek zajmujących się rehabilitacją, opieką lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

znak

Karta Parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Do parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnia specjalna Karta Parkingowa. Mogą ubiegać się o nią osoby indywidualne o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności, a także placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją, lub edukacją osób niepełnosprawnych.

W Krasnymstawie  o kartę parkingową można ubiegać się w Starostwie Powiatowym ul. Sobieskiego 3 na podstawie  orzeczenia wydanego  przez Powiatowy Zespół  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydanie karty  następuje po złożeniu stosownej dokumentacji oraz po uiszczeniu opłaty. Podczas postoju samochodu karta powinna być umieszczona w miejscu umożliwiającym jej odczytanie, najlepiej za przednią szybą samochodu, wewnątrz pojazdu.

karta niepelno 1

karta niepelno 2

Osoba ubiegająca się o kartę parkingową, powinna przygotować następujące dokumenty:

 • Wypełniony na miejscu wniosek o wydanie karty parkingowej
 • Fotografię (1 szt.) o wymiarach 35 mm × 45 mm
 • Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć przy sobie do potwierdzenia oryginał)
 • Dowód osobisty

Osoba niepełnosprawna, kierująca pojazdem oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do poniższych znaków drogowych:

 • B-1     zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3     zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a   zakaz wjazdu autobusów
 • B-4     zakaz wjazdu motocykli
 • B-10   zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35   zakaz postoju
 • B-37   zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38   zakaz postoju w dni parzyste
 • B-3 strefa ograniczonego postoju

znaki

 

Pamiętaj !

Jeżeli zaparkujesz samochód na miejscu oznaczonym kopertą lub znakiem „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” musisz liczyć się z wysoką karą grzywny określoną w taryfikatorze – 500 zł i 6 punktów karnych - wykroczenie z art. 92§1 kw.

Ponadto, od dnia 11 kwietnia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające wysokości grzywien nakładany w drodze mandatów karnych, gdzie wprowadzona została sankcja za posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej przez osobę do tego nieuprawnioną - wykroczenie z art 96b kw - mandat karny w wysokości 300 zł.

W przypadku zbiegu wykroczeń art. 96b z art. 92§1 kw grzywna może wynieść nawet 800 zł. Jeżeli  jesteś  świadkiem  bezprawnego  parkowania pojazdu - zgłoś to!      

Dzwoń pod numer

604-804-755  lub 997

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad dwudziestu sześciu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska