Start

Zmiana organizacji ruchu w okresie świątecznym

Od dnia 28.10.2016 godz. 12 do dnia 02.11.2016 godz. 18 na odcinku ulicy Poniatowskiego, od ulicy Szkolnej do ulicy Okrzei nastąpi zmiana organizacji ruchu.

W w/w dniach ruch dwukierunkowy zamieniony zostanie na ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ulicą Okrzei. Parkowanie pojazdów dopuszczone będzie od strony cmentarza parafialnego, dodatkowo udostępniony zostanie parking przy ZS nr 1. Od ul. Okrzei w ul. Poniatowskiego obowiązywał będzie zakaz wjazdu.

Prosimy o przestrzeganie nowego oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności w w/w rejonie.  

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska