Start

Nowe pojemniki na psie odchody

            W miesiącu maj na terenie Krasnegostawu  zamontowane zostały dodatkowe 4 pojemniki na psie odchody, zakupione przez Urząd Miasta w ramach prowadzenia akcji ,,Posprzątaj po swoim psie”. Usytuowanie pojemników nastąpiło po uzgodnieniach z mieszkańcami, Strażą Miejską oraz Krasnostawską Spółdzielnią Mieszkaniową.

  • Ul   PCK   28
  • Ul   Sobieskiego
  • Ul   Mostowa  / Zamkowa
  • Ul   Oleszczyńskiego - przy rondzie

            Dotychczas na terenie Miasta funkcjonują 4 takie urządzenia,  które  wyposażone są w zasobniki na zestawy do uprzątania psich odchodów. Właściciele czworonogów podczas spaceru mogą  pobrać zestaw ,,Animals”z kasetki  a po wykorzystaniu wrzucić do pojemnika.  Akcję nadzoruje Straż Miejska,  strażnicy, podczas patroli dysponują zestawami oraz  uzupełniają puste  zasobniki.

            Zachęcamy wszystkich właścicieli zwierząt do sprzątania po swoich pupilach.

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska