Start

Borsuk zamiast psa :)

 Po zgłoszeniu otrzymanym przez Straż Miejską, które dotyczyło błąkającego się po okolicy bezdomnego psa, strażnicy ustawili klatkę w celu zabezpieczenia zwierzęcia. Po krótkim czasie okazało się jednak, że zamiast psa w klatkę złapał się borsuk. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wypuścili go na okolicznych polach.

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska