Start

Zakończenie służby st.bryg. Dariusza Pylaka

W piątek, 9 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie oraz zakończenia służby w Państwowej Straży Pożarnej przez st. bryg. Dariusza Pylaka. Podziękowania za długoletnią strażacką służbę złożyli mu między innymi Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk i Komendant Straży Miejskiej w Krasnymstawie Jacek Policha

Odbyły się także walne zebrania sprawozdawcze za rok 2023 w jednostkach OSP w których uczestniczyli Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk i komendant Straży Miejskiej w Krasnymstawie Jacek Policha. 
W sobotę, 3 lutego druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu podsumowali rok 2023. W jednostce OSP Krakowskie Przedmieście zebranie odbyło się 27 stycznia 2024r. Odbyło się również ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która powstała przy Ochotniczej Straży Pożarnej Krakowskie Przedmieście. MDP tworzy 5 dziewcząt i 6 chłopców, którzy mają od 6 do 14 lat. Ich opiekunem jest Kacper Bożko.

 

 

 

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska