Start

Pozostawianie odpadów w miejscu niedozwolonym

 W dniu 31.01.2024r. Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o wysypywaniu odpadów z ciężarówki w miejscu niedozwolonym przy ul. Bławatnej. Strażnicy na miejscu interwencji ustalili dane osobowe kierowcy. Został on pouczony oraz nakazano natychmiastowe uprzątnięcie odpadów.

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej następnego dnia tj. 01.02.2024r. Stwierdzili uprzątnięcie miejsca interwencji.

Przypominamy : Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez Policję i podlega karze grzywny z art. 75 Kodeksu Wykroczeń do 500 złotych.

 

JESTEŚMY DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Już od ponad trzydziestu lat Straż Miejska pełni swoją służbę, podejmując działania na rzecz utrzymania porządku w Krasnymstawie i zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne, a także szereg zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami. W trosce

o spokój i komfort obywateli przeprowadzamy kontrole i wizje lokalne, zabezpieczamy imprezy masowe, w razie konieczności podejmujemy interwencje i akcje ratunkowe. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, liczymy na Państwa zaufanie.

Komendant

Jacek Policha

oc

 

Zarządzenie Nr 195/2019

Zarządzenie Nr 24/2021

 

 

imgw 

znakowanie

 apka

Bezpieczne kąpieliska